Program 2012

AktiviteterKurser och FöreläsningarLadda ner program

Vecka 7 (den 13:e februari) börjar säsongens försäljning av sticklingar på museet.

(Se våra öppettider). Du kan reservera pelargonerna redan nu och hämta de sedan eller få de skickade per post. (Se vår webbshop).

Aktiviteter

Aktiviteterna på museet är gratis. Vi önskar dock er anmälan senast 3 dagar innan den aktuella aktiviteten.

Söndag 5 februari, kl. 14.00-16.00
Tema: ”Hur väcks pelargonerna bäst?”

Söndag 19 februari, kl. 14.00-16.00
Tema: "Min pelargonvandring”. Pelargonkåserier.

 

Söndag 8 augusti, kl. 14.00-16.00
Tema: ”Användningar av pelargonerna”.


Söndag 2 september, kl. 14.00-16.00
”Hur vinterförvaras pelargonerna bäst?”


upp på sidan

Kurser och Föreläsningar

Söndag 1 april, kl. 14.00-17.00
På begäran fortsätter vi med denna kurs i år med: "Kurs om pelargonförökning". Praktisk kurs där vi lär oss grunderna i pelargonförökning, både den sexuella och vegetativa (inklusive blad- och meristemförökning) samt övar oss på det.

Söndag 22 april, kl. 14.00-17.00
"Hur sköter man pelargonerna bäst?". Vi lär oss pelargonskötseln, både av hybriderna och av arterna.

Söndag 6 och 27 maj, kl. 14.00-17.00
"Kurs i pelargonkunskap". Vi behandlar pelargonernas historia, botanik och användningar samt deras vanligaste sjukdomar, ohyra och angrepp samt grunderna i förökning.

Söndag 3 juni, kl. 14.00-17.00
På begäran tar vi upp temat i år också: "Om pelargonerna kunde prata … eller kan de det? -säg det med pelargoner". Annorlunda föreläsning med intressanta och roliga moment och anekdoter.

Söndag 8 juli, kl. 14.00-17.00
”Myt eller verklighet?”. Vi tar upp några allmänna sägner om pelargonerna.


Söndag 29 juli, kl. 14.00-17.00
"Annorlunda pelargoner". Vi tar upp några av de pelargonerna som genom deras utseende sticker mest ut.

 

Lördag 18 augusti, kl. 14.00-17.00
"Kurs om fotografering av pelargoner”. Praktiska övningar.

 

Söndag 9 september, kl. 14.00-17.00
"En flugskit i växtvärlden? Från vilda jättar till odlade microminiatyrer", en föreläsning om pelargonernas mångfald och livsformer.

 

Kostnad: 100 kr per kurs- eller föreläsningstillfälle.
Medlemmar i Pelargonmuseum och Nationalsamlingens Vänner erhåller 25 kr rabatt.

Anmälning: Du kan anmäla dig genom att mejla eller skriva till oss. Ange kursen eller föreläsning och datum, samt dina personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post).
Vi vill gärna ha din anmälan senast en vecka innan kurs- eller föreläsningsstart.
Minsta antal deltagare: 5 personer.

Samtliga intäkter kommer att gå till underhållet av Pelargonmuseum med Nationalsamlingen.

 

Vi kan skräddarsy kurser och föreläsningar åt er.Kontakta gärna oss med förslag.

Varmt välkommen till oss!

upp på sidan

Ladda ner program

Ladda ner aktivitetsprogram för 2012 (Ligger i en word-fil)

upp på sidan