Program 2011

AktiviteterKurserFöreläsningarLadda ner program

Aktiviteter

Aktiviteterna på museet är gratis. Vi önskar dock er anmälan senast 3 dagar innan den aktuella aktiviteten.

Söndag 6 februari, kl. 14.00-16.00
Vi övar oss i att så vildpelargoner (pelargonarter).

Söndag 20 februari, kl. 14.00-16.00
Vi behandlar temat "Uppväckning av pelargonerna".

Söndag 3 april, kl. 14.00-16.00
Tema: ”Kulinariska pelargoner”.

Söndag 7 augusti, kl. 14.00-16.00
Dagens tema är: ”Pelargonsjukdomar, ohyra och angrepp”.

Söndag 28 augusti, kl. 14.00-16.00
Vi går igenom vinterförvaringen av pelargonerna.

 

upp på sidan

Kurser

Söndag 10 april, kl. 14.00-17.00
"Kurs om pelargonförökning". Praktisk kurs där vi lär oss grunderna i pelargonförökning, både den sexuella och vegetativa (inklusive blad- och meristemförökning) samt övar oss på det.

Söndag 24 april, kl. 14.00-17.00
"Hur sköter man pelargonerna bäst?". Vi lär oss grunderna i pelargonskötseln, både av hybriderna och av arterna.

Söndag 8 och 28 maj, kl. 14.00-17.00
"Kurs i pelargonkunskap". Vi behandlar pelargonernas historia, botanik och användningar samt deras vanligaste sjukdomar och grunderna i förökning.

Söndag 5 juni, kl. 14.00-17.00
"Om pelargonerna kunde prata … eller kan de det? -säg det med pelargoner". Detta är en annorlunda och uppskattad föreläsning med flera intressanta och roliga moment och anekdoter.

Söndag 10 juli, kl. 14.00-17.00
"En flugskit i växtvärlden? Från vilda jättar till odlade microminiatyrer", en föreläsning om pelargonernas mångfald och livsformer.

Söndag 31 juli, kl. 14.00-17.00
"Annorlunda pelargoner". Vi behandlar några av de pelargoner som genom sitt utseende sticker ut mest.

Lördag 14 augusti, kl. 14.00-17.00
"Kurs om fotografering av pelargoner”. Praktiska övningar.

Kostnad:100 kr per kurs- eller föreläsningstillfälle.
Medlemmar i Pelargonmuseum och Nationalsamlingens Vänner erhåller 25 kr rabatt.

Anmälning: Du kan anmäla dig genom att mejla eller skriva till oss. Ange kursen eller föreläsning, eller datum, samt dina personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post).
Vi vill gärna ha din anmälan senast en vecka innan kurs- eller föreläsningsstart.
Minsta antal deltagare: 5 personer.

Samtliga intäkter kommer att gå till underhållet av Pelargonmuseum med Nationalsamlingen.

upp på sidan

 

Föreläsningar

Se under kurser.

Varmt välkommen till oss!

upp på sidan

Ladda ner program

Ladda ner aktivitetsprogram för 2011 (Ligger i en word-fil)

upp på sidan